Logotype

Nytt bostads­område skapas i Uppsala

Akademiska Hus Uppsala AB och Besqab Projekt­utveckling AB har tecknat ett samarbetsavtal om utveckling av ett nytt bostads­område vid Bäcklösa, söder om Uppsala centrum. Avtalet innebär att parterna tillsammans tar fram ett underlag för detaljplanearbetet och bebyggelsen planeras att bestå av såväl småhus som flerfamiljshus. Samarbetsavtalet ger även Besqab Projekt­utveckling AB möjlighet att förvärva delar av fastigheten och där bli byggherre för bostads­exploateringen.

Frågor beträffande projekt­et besvaras av:
Fastighets­chef David Carlsson, Akademiska Hus, tfn 018-68 31 19 
Affärschef Albert Koistinen, Besqab Projekt­utveckling AB, tfn 018-418 28 01

Besqab Projekt­ och Fastigheter AB är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt­ som omfattar närmare 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.