Logotype

Resultatprognos 2011-11-30

Styrelsen i Besqab AB (publ) fastställde vid sitt sammanträde 2011-11-30 en uppdaterad helårsprognos för 2011. Bostads­marknaden har fortsatt att avmattas under det tredje kvartalet. Bolagets försäljning har dock varit fortsatt god och resultatet är starkt. 

Resultatet före skatt bedöms för helåret uppgå till ca 75 MSEK. 

Koncernens likviditet och ekonomiska ställning i övrigt är fortsatt mycket god.

Ladda ner