Logotype

Resultatprognos 2011

Styrelsen i Besqab AB (publ) fastställde vid sitt sammanträde 2011-09-15 en uppdaterad helårsprognos för 2011.

Bostads­marknaden avmattades successivt under det första halvåret. Bolagets försäljning har dock varit fortsatt god och resultatet är starkt. Vi bedömer att priserna på bostäder kommer att försvagas ytterligare något under hösten. 

Resultatet före skatt bedöms för helåret uppgå till ca 65 MSEK.
Koncernens likviditet och ekonomiska ställning i övrigt är fortsatt mycket god.