Logotype

Besqab köper och säljer fastigheter i Täby

Besqab har i dagarna förvärvat fastigheten Fuxen 2 i Täby. Målet med förvärvet är att bygga lägenheter för särskilt boende under 2014. Samtidigt säljer Besqab kontorsfastigheterna Fuxen 5 och Fuxen 7. Att avyttra kontorslokaler och att förvärva fastigheter för vårdboenden ligger i linje med företagets uttalade långsiktiga strategi. 

Besqab förvärvar fastigheten Fuxen 2 på Kemistvägen i Täby. Tillträde ägde rum den 30 april 2013 och byggstarten av ett vårdboende planeras till början av 2014. Säljare är familjen Andersson genom bolag.

 - Behovet av vårdboenden är stort inom Täby kommun och genom detta förvärv planerar vi att bygga 54 nya lägenheter för särskilt boende, säger Bo Björfors, affärschef för fastighets­utveckling på Besqab.

- Vi har varit i kontakt med ett antal vårdoperatörer som visat stort intresse, säger Bo Björfors. Det är viktigt för oss att det blir rätt vårdgivare för att säkerställa bästa omsorg för de äldre.

 Samtidigt säljer Besqab två fastigheter i samma kvarter, Fuxen 5 och Fuxen 7. Dessa används idag som kontors- och logistiklokaler. Köpare är fastighets­bolaget KopparCronan och tillträde sker den 31 maj. Fuxen 7 är Besqabs huvudkontor sedan 25 år tillbaka och Besqab har tecknat ett femårigt hyresavtal med KopparCronan.

 Fastigheterna säljs genom bolagsaffär med ett underliggande fastighets­värde om ca 48 miljoner. Affären genererar en reavinst.  

- Detta är i linje med Besqabs långsiktiga strategi där vi ska avyttra vårt bestånd av kontorsfastigheter och investera i vårdboenden, säger Besqabs VD Anette Frumerie. 

För mer information kontakta: Bo Björfors, Affärschef Fastighets­uteckling

08-630 16 56 bo.bjorfors@besqab.se

 Anette Frumerie, VD 08-630 16 20  anette.frumerie@besqab.se

Ladda ner