Logotype

Besqab anpassar organisationen för ökad tillväxt

Besqab förbereder nu företaget för expansion och tillväxt. Kommunikationsavdelningen och affärsområdet region Stockholm omorganiseras och nya medarbetare rekryteras.

Omorganisationen innebär att affärsområdet Region Stockholm delas upp i två delar inom företaget; Stockholms Stad och Stockholms Län. Ansvarig för Stockholms Stad blir nuvarande regionchef Staffan Grundmark och som regionchef för Stockholms Län internrekryteras Lotta Niland. Lotta Niland ingår i ledningsgruppen från och med den 1 januari 2014.

Tidigare marknadschef Rebecca Prytz internrekryteras och bli kommunikationschef med övergripande ansvar för kommunikation, marknad och försäljning. Jenny Garneij, tidigare försäljningsansvarig, blir marknadschef med ansvar för marknadskommunikation. För att förstärka försäljningssidan har Christer Alsiö rekryterats som försäljningschef. Christer kommer närmast som VD från filmproduktionsbolaget Favela och har stor erfarenhet inom försäljning, bland annat som försäljningschef på DN Bostad. Christer tillträder sin tjänst den 21 februari. 

- Våra tillväxtmål innefattar såväl att kunna hantera fler bostäder i produktion som att utöka vår byggrättsportfölj. I och med detta behöver vi vara rustade att även kunna bemöta de kommunikativa utmaningarna. Därför är jag väldigt nöjd att vi kunde genomföra dessa rekryteringar, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Ladda ner