Logotype

Besqab förvärvar ca 650 byggrätter i centrala Uppsala och Årstaberg, Stockholm

Regulatorisk information
PRESS­MEDDELANDE 2015-12-03 8:30

Besqab förvärvar i en bytesaffär Lantmännens fastigheter i centrala Uppsala för omvandling till cirka 1 000 bostäder och avyttrar samtidigt två vård- och omsorgsboenden till Lantmännen. I separat affär förvärvar Ikano Bostad 50 procent av det bolag som förvärvar fastigheterna i Uppsala. Besqab har också träffat en överenskommelse om förvärv av byggrätter i Ikano Bostads­ område i Årstaberg för att bygga cirka 150-200 lägenheter. Sammantaget ger affärerna Besqab totalt cirka 650 nya byggrätter och en initial resultateffekt om cirka 50 Mkr, vilken bokförs vid tillträden som beräknas ske under första kvartalet 2016.

Besqab förvärvar i bolagsaffär Lantmännens fastigheter Kungsängen 1:17, 21:2, 21:3, 22:1 och 22:2 i centrala Uppsala. Lantmännen förvärvar i bolagsaffär vård- och omsorgsboenden Lidingö Lagern 1 och Norrtälje Gjutaren 5. Försäljningarna sker i enlighet med Besqabs strategi att utveckla, förvalta och över tid omsätta de vård- och omsorgsboenden bolaget utvecklar.

Tillträden för Uppsalafastigheterna och vårdboenden kommer att ske under första kvartalet 2016.

Tilläggsköpeskilling avseende Uppsalafastigheterna börjar erläggas vid färdig detaljplan. JLL har agerat rådgivare i affären med Lantmännen.

Besqab utvecklar byggrätterna i Kungsängen i samarbete med Ikano Bostad som förvärvar 50 procent av det bolag som förvärvar fastigheterna i Uppsala. Besqabs och Ikanos ambition är att tillvarata platsens centrala läge för att skapa en tät, attraktiv och varierad stadsbebyggelse där vissa befintliga byggnader bevaras och konverteras. Planarbetet beräknas starta 2016.

- Det här är en möjlighet att vidga stadskärnan, förlänga åstråket och skapa nya mötesplatser i bästa solläge för Uppsalaborna. Samtidigt får vi nya bostäder och verksamhetslokaler i en miljö som lär bli mycket attraktiv och som tillför nya värden till Kungsängen och staden i stort, säger Erik Pelling, kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

- Vi är stolta över att långsiktigt vara en del av Uppsalas starka utveckling. En väl genomförd affär har givit oss möjligheten att utveckla ett av Uppsalas mest attraktiva områden. Tillsammans med Ikano Bostad ska vi omsorgsfullt tillvarata platsens fördelar, jag ser fram emot ett givande samarbete, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Samtidigt har Besqab träffat överenskommelse med Ikano Bostad avseende förvärv av cirka 150-200 byggrätter i Årstaberg i Stockholm med preliminär produktionsstart 2018. I området, som är beläget invid Årstabergs pendeltågsstation, ska det byggas totalt cirka 900 lägenheter och en stor skola. Köpeskilling avseende Årstaberg erlägges vid tillträdet som är beräknat till 2018.

Genom affärerna stärker Besqab sin byggrättsportfölj med cirka 650 byggrätter i bra bostads­lägen i Uppsala och Stockholm samtidigt som två vård- och omsorgsboenden avyttras vilket innebär att Besqab i dagsläget har ett färdigställt vård- och omsorgsboende i portföljen. Sammantaget ger affärerna en initial resultateffekt om cirka 50 Mkr, vilken bokförs under första kvartalet 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Albert Koistinen, Regionchef Uppsala
albert.koistinen@besqab.se, 0706-51 10 85

Johan Westring, Chef Affärsutveckling och Exploatering
johan.westring@besqab.se, 0705-65 86 50

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 kl 8.30