Logotype

Besqab förvärvar drygt 300 byggrätter vid Solna Centrum

PRESS­MEDDELANDE 2016-12-27

Besqab har tecknat avtal om förvärv av drygt 300 byggrätter med attraktivt läge vid Solna Centrum. Köpeskillingen uppgår till cirka 650 Mkr och tillträde beräknas ske under 2018. Säljare är Unibail-Rodamco.

Läget är mycket centralt i Solna och i närområdet finns både tunnelbana och tvärbana. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum.

Besqabs förvärv innefattar drygt 300 byggrätter för bostads­rättslägenheter. Försäljningsstart beräknas till 2018.

-       Vårt bostads­projekt Charlottenburgsparken vid gamla Råsunda färdigställs under 2017. Då är det extra glädjande att vi nu kan fortsätta erbjuda attraktiva bostäder invid Solna Centrum, säger Johan Westring, chef för Affärsutveckling och exploatering på Besqab.

Köpeskillingen uppgår till cirka 650 Mkr och en första betalning kommer att erläggas vid tillträde som beräknas till 2018. Tillträde villkoras av att ny detaljplan för bostäder kommer till stånd.

För mer information:

Johan Westring, Chef Affärsutveckling och exploatering
johan.westring@besqab.se
08-409 416 39