Logotype

Besqab växer och flyttar huvudkontoret

Besqab växer och flyttar huvudkontoret till nya lokaler i Danderyd Centrum. Läget är centralt vid tunnelbanan och inflyttning sker i december 2017.

Under 2015 anställde Besqab över 20 personer och planerar att fortsätta expandera. Besqab tecknar därför hyresavtal med Skandia Fastigheter för kontor i det planerade kontorshuset som uppförs i Danderyd Centrum under 2016/2017. Under 2016 kommer Skandia Fastigheter att omvandla nuvarande Mörby Centrum till Danderyd Centrum där tanken är att handel och kontor kommer att förenas med service och boende.

Besqab kommer att disponera de tre översta våningsplanen. Lokalerna är ljusa, med stora öppna ytor för ett kreativt samarbete och en trivsam och inspirerande arbetsmiljö. Kontorshuset kommer att vara miljöklassat enligt Breeam Excellent och det kollektivtrafiknära läget är också en viktig aspekt i ett hållbarhetsperspektiv.

-       I och med detta får vi utrymme att fortsätta växa, säger Besqabs VD Anette Frumerie. Vi är övertygade om att kontoret och läget skapar en inspirerande arbetsmiljö och även attraherar nya medarbetare.

Inflyttning beräknas ske i december 2017 och kontraktet med Skandia fastigheter skrivs på 5 år.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Björfors, Chef Fastighets­utveckling
bo.bjorfors@besqab.se
08-409 416 56