Logotype

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av delårsrapport

Besqab offentliggör delårsrapporten för perioden januari – september 2017 fredagen den 10 november klockan 07:30.

Klockan 09:30 håller vi en telefonkonferens för investerare, analytiker och journalister där Anette Frumerie, VD och Björn Somnäs, Ekonomichef presenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på svenska.

För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, ring in på följande telefonnummer:

Sverige: +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien: +44 (0)84 4571 8892
Övriga destinationer: +44 (0) 2071 928000
 
Ange konferens-ID: 96933526

Vänligen ring in för registrering minst fem minuter innan telefonkonferensen startar.

För att följa konferensen online gå till http://media.fronto.com/cloud/besqab/171110/. 

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.besqab.se/investerare i samband med offentliggörandet. Presentationen finns tillgänglig i samband med telefonkonferensen och senare samma dag kommer även en inspelning av telefonkonferensen att finnas tillgänglig på hemsidan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 070-491 50 57