Logotype

Besqab uppför och säljer hyresrättsprojekt­ i Uppsala

Regulatorisk information
Besqab har tecknat avtal om att uppföra och sälja ett projekt­ innehållande 253 hyresrättsbostäder i Uppsala. Köpare är NREP. Beräknad produktionsstart är sommaren 2019.

Som erfaren och långsiktig samhällsutvecklare skapar Besqab en varierad och komplett stadsdel i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. I området uppförs bostäder i olika boendeformer som äganderätter, bostads­rätter, hyresrätter samt tomter för egna hem. Besqab har idag tecknat avtal om att uppföra och sälja hyresrättsprojekt­et Lindallén med 253 lägenheter. Affären är en del av Besqabs nya affärsområde Hyresfastigheter. Köpare är NREP, genom fonden NREP Nordic Strategies Fund III. Affären genomförs som en bolagsaffär och Besqab överlämnar bostäderna i olika etapper under år 2021 och 2022. Köpeskilling är 493 miljoner kronor. Beräknad produktionsstart är sommaren 2019.

-       Jag är mycket nöjd med avtalet vi har tecknat med NREP. Det visar på vår förmåga att skapa affärer med en intressant kategori av fastighets­investerare och som bidrar positivt till koncernens resultat. Genom avtalet kommer området får en diversifiering av upplåtelseformer vilket ger en ännu bättre boendemiljö för våra kunder. Vi är en erfaren aktör på marknaden som kan erbjuda kommuner och fastighetsägare olika upplåtelseformer för fler kundsegment och vi arbetar för att kunna genomföra fler hyresrättsprojekt­ i framtiden, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

-       Som en del i NREPs ambition att vara en ledande nordisk aktör inom segmenten bostäder, äldreboenden och logistik, är vi, NREP, mycket glada att ingå denna affär med Besqab. Affären innebär ett viktigt första steg i att bygga en långsiktig förvaltningsportfölj inom bostads­segmentet i Sverige. Kombinerat med NREPs uttalade hållbarhetsprofil passar projekt­et mycket väl in i vår investeringsstrategi, säger Rickard Dahlberg, grundare och partner på NREP.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Jens Rooth, Chef Hyresfastigheter, e-post: jens.rooth@besqab.se, tel: 08-409 16 64
Rickard Svensson-Dahlberg, NREP, e-post: rida@nrep.com, tel: 070 952 02 03
Marianne Hoffman, NREP, e-post: mahof@nrep.com, tel: 070 651 75 97

Denna information är sådan som Besqab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 23 maj 2019 klockan 16:00 CET.