Logotype

Klart för Besqab att bygga 240 bostäder i Vaxholm

Detaljplanen för Norrberget i Vaxholm har idag vunnit laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen har avslagit samtliga överklaganden. Besqab vann 2017 Vaxholms stads markansvisningstävling om byggnation av en ny stadsdel i ett attraktivt läge på Norrberget i centrala Vaxholm.

I ett högt läge vid det tidigare skolområdet på Norrberget med utsikt över Vaxholmsfjärden planeras den nya stadsdelen omfattande cirka 240 bostäder samt en strandnära promenad, förskola, särskilt boende för äldre och verksamhetslokaler. Området innehåller en varierad bebyggelse med flerbostads­hus och radhus samt mötesplatser och grönskande öppningar mellan gårdarna.

- Vi har utgått från att det ska vara en varierad bebyggelse för att passa människor i olika faser av livet. En modern arkitektur med respekt och anpassning för den befintliga miljön. Vi har planerat för småskaliga kvarter med vidsträckt utsikt mot Vaxholmsfjärden, säger Lotta Niland, regionchef på Besqab.

- Det är glädjande att domslutet meddelats och att miljöaspekterna är ordentligt utredda, säger Besqabs VD Carola Lavén. Bostads­området kommer att bli väldigt fint och är utvecklat med omtanke om miljö och människors hälsa. Vi känner av ett stort intresse för projektet och planerar för en säljstart i höst med ambitionen att produktionsstarta så snart som möjligt.
 

För mer information:
Lotta Niland, regionchef, tel 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se

 Carola Lavén, VD, tel 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se