Logotype

Besqab och Unibail-Rodamco-Westfield utvecklar Solna Centrum

Efter att detaljplanen för kvarteret Banken nu vunnit laga kraft står det klart att Besqab och Unibail-Rodamco-Westfield (URW) kan gå vidare med att utveckla de nya bostads­-kvarteren längs Solnavägen och påbörja omvandlingen av Solna Centrum.

Besqab kommer att uppföra de nya bostads­kvarteren ovanpå URW’s befintliga parkeringsdäck vid Solna Centrum, vidare längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostads­kvarteren kommer att innehålla totalt cirka 380 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostads­kvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna.

Läget för de nya bostäderna blir mycket centralt i Solna med all tänkbar service och med promenadavstånd till Hagastaden. De nya bostads­kvarteren kommer även att ligga i direkt anslutning till tunnelbana, pendeltåg, buss och tvärbana.

- Vi är glada för att detaljplanen nu vunnit laga kraft så att vi kan gå vidare med utvecklingen av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med det gamla Råsunda. Solnavägen kommer att bli ett mer levande stråk när den utvecklas till en esplanad med restauranger och butiker. Här planerar vi för moderna och välplanerade lägenheter i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service, säger Lotta Niland, Chef Projekt­utveckling Bostad på Besqab.

- Solna Centrum är en oslipad diamant på ett av Sveriges bästa lägen. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla centrala Solna, tillsammans med staden och Besqab, säger Lars-Åke Tollemark, Senior Advisor på Unibail-Rodamco-Westfield Nordics.

- Det här är ett bra exempel där Besqab är med och utvecklar attraktiva platser och miljöer där människor vill bo och vistas. Tillsammans med staden och URW har vi jobbat för att Solnaborna ska få en attraktiv mötesplats och en ny urban bostads­miljö. Under december har vi öppnat för möjligheten att lämna en anmälan för köp och intresset har varit stort vilket visar att området är mycket attraktivt, säger Carola Lavén VD Besqab.

Bostads­projekt­et planeras att produktionsstartas under andra kvartalet 2021.

För mer information:
Lotta Niland, Chef Projekt­utveckling Bostad, tel 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se
Carola Lavén, VD, tel 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se