Logotype

Besqab produktionsstartar nya bostäder på Norrberget i Vaxholm

Besqab produktionstartar den första etappen av det nya bostads­området Norrberget i Vaxholm. Den första etappen utgörs av kvarteren Skutan och Eken med totalt 58 nya bostads­rätts­lägenheter och stadsradhus. Norrberget blir en naturlig förlängning av stadskärnan längs Hamngatan och omfattar totalt ca 250 bostäder. Projektet redovisas som produktionsstartat under fjärde kvartalet 2021.

Norrberget i Vaxholm har ett högt läge med utsikt mot Vaxholmsfjärden och blir en attraktiv plats att bo och vistas på. Bostäderna har tagits emot mycket väl av marknaden och den första etappen har en bokningsgrad om drygt 90 procent.

-    När vi på Besqab utvecklar nya hållbara boendemiljöer har vi fokus på människors hälsa och rörelse i vardagen, säger Carola Lavén, VD på Besqab. Här på Norrberget kommer dessa kvaliteter verkligen att kunna uppfyllas, med luftiga ljusa bostäder, närhet till natur och hav, innergårdar som uppmuntrar till lek och att kunna gå eller cykla till skolan, jobbet och till kollektivtrafik. 

-    När vi planerar bebyggelsen på Norrberget utgår vi från de värden som finns i Vaxholms äldre stadskärna, naturen, havet och i närområdet. Det innebär att husen kommer att få träfasader och bebyggelsen i området kommer vara låg med naturliga kulörer som smälter in i miljön, säger Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab. 

Kontaktpersoner:
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, tel 08-409 416 46
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, tel 08-409 415 57