Logotype

Besqab startar produktionen av unikt bostads­projekt­ i Bromma

Besqab produktionstartar den första etappen av bostads­projekt­et Nivå i Mariehäll i Bromma. Den första byggnadsetappen innefattar 112 bostads­rätts­lägenheter som byggs ovanpå en befintlig industribyggnad längs Bällstaån. Etappen redovisas som produktionsstartat under fjärde kvartalet 2021.

Besqab har sedan bolaget grundandes uppfört ett antal bostads­projekt­ i Bromma, bland annat i Beckomberga, Annedal, Mariehäll och Blackeberg. Nu fortsätter vi utvecklingen av stadsdelen Mariehäll med det unika bostads­projekt­et Nivå med bostäder, lägenheter och stadsradhus, på en befintlig fastighet sex våningar upp. Projekt­et ingår även LSS-bostäder samt en förskola och totalt omfattar projekt­et 243 bostäder.

-    Bostäderna i Nivå har tagits emot mycket väl av marknaden. Med sin unika placering, med start sex våningar ovan mark, kommer lägenheterna att bli något alldeles extra med mycket ljus, rymd, fin utsikt och generösa uteplatser, säger Lotta Niland, Chef Projekt­utveckling Bostad på Besqab. 

-    Det här är ett bra exempel på att Besqab är med och utvecklar attraktiva och hållbara boendemiljöer och att vi har kompetensen att klara tekniskt utmanande projekt­ för att få till de bästa bostads­kvalitéerna, säger Carola Lavén, VD på Besqab. 

Inflyttning i den första produktionsetappen i Nivå planeras till första kvartalet 2024. 

Kontaktpersoner:
Lotta Niland, Chef Projekt­utveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, tel 08-409 416 46
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, tel 08-409 415 57