Logotype

Klart för Besqab att utveckla 100 nya bostäder vid Ulriksdals station

Detaljplanen för Bagartorp vid Ulriksdals station som antogs den 24 maj i Solna stads kommunfullmäktige, har nu vunnit laga kraft. Detta innebär att det är klart för Besqab och Signalisten, att utveckla nya bostäder och rusta upp närmiljön som har ett attraktivt läge vid Ulriksdals station och Nationalstadsparken.

Besqabs del i den nya detaljplanen avser cirka 100 nya bostäder i storlekarna 1-5 rum och kök i byggnader om 6-7 våningar. Området får ombonade gröna innergårdar och levande bottenvåningar med butiker och restauranger. De nya bostäderna kommer att projekt­eras enligt miljöcertifieringen Svanen.

Samtidigt som de nya bostäderna utvecklas, upprustas även Bagartorp Centrum och de två torgen tillsammans med allmänna ytor som innergårdar, gångstråk och gatumiljöer.

- Det här projekt­et är ett bra exempel på där Besqab i samarbete med andra bidrar till att utveckla en attraktiv helhetsmiljö. Läget här har också blivit mer attraktivt i takt med utbyggnaden av Ulriksdal, säger Carola Lavén, VD på Besqab.
 

- Vi är verkligen glada att få vara med och utveckla nya trivsamma boendemiljöer här. Bostäderna får ljusa öppna planlösningar, sunda materialval och stora balkonger eller uteplatser. Vi arbetar just med planeringen för säljstart och byggstart beräknas ske under 2022, säger Lotta Niland, Chef Projekt­utveckling Bostad.
 

Kontaktpersoner:
Lotta Niland, Chef Projekt­utveckling Bostad, tel 08-409 416 46, lotta.niland@besqab.se 
Carola Lavén, VD, tel 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se