Logotype

Besqab förvärvar ytterligare byggrätter för småhus i Fullerö i Uppsala

Besqab har tidigare förvärvat ca 40 småhusbyggrätter i Fullerö Hage strax norr om Uppsala. Nu förvärvar bolaget ytterligare ca 45 småhusbyggrätter i direkt anslutning till det tidigare förvärvet. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Besqab tillträder preliminärt marken under våren 2022.

Fullerö Hage ligger strax norr om Uppsala och har utvecklats till ett nytt bostads­område med varierad bebyggelse i en attraktiv naturmiljö för främst barnfamiljer. Området inbjuder till friluftsliv med stort utbud av sport och kultur där även skola, sporthall, restauranger och service planeras. Kommunikationerna är bra med buss och tåg samt cykelbanor till bland annat Storvreta och centrala Uppsala. 

-    Efterfrågan på småhus är stor och det är därför glädjande att vi nu kan addera vårt planerade småhusområde med drygt det dubbla antalet nya hem, säger Carola Lavén, VD på Besqab. På den här natursköna platsen kommer vi att utveckla en mycket attraktiv boendemiljö som främjar en hälsosam livsstil med mycket rörelse i vardagen.

-    Området är planlagt och till viss del utbyggt, säger Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab. Den här etappen angränsar till det vi tidigare förvärvat och vi påbörjar nu arbetet med att utveckla fler smart planerade småhus med goda bostads­kvalitéer för att tillsammans skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö.


Kontaktpersoner:
Johan Westring, Chef Ackvisition och Exploatering, 08 - 409 416 39, johan.westring@besqab.se
Christina Durling, kommunikationschef, 08 - 409 416 26, christina.durling@besqab.se