Logotype

Besqab säljer fastigheter i Tyresö, Stockholm

Besqab har avtalat om försäljning av fem mindre fastigheter i Trollbäcken i Tyresö för en köpeskilling motsvarande ett underliggande fastighets­värde om totalt 30 Mkr.

Fastigheterna är belägna i Trollbäcken i Tyresö kommun söder om Stockholm och är idag uthyrda till bland annat café och köttbod. Tre av fastigheterna är idag bebyggda med villor. Köpare är en aktör med förankring i närområdet.

- Vi förvärvade fastigheterna i syfte att utveckla nya bostäder som en del av ett större utvecklings­område. Detaljplanearbetet har dragit ut på tiden och tillsammans med nya marknadsförutsättningar väljer vi därför att prioritera mer strategiska projekt, säger Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab.

Affären innebär ett positivt kassaflöde om cirka 30 Mkr i samband med frånträdet under första kvartalet 2024 samt en negativ resultatpåverkan om cirka 28 Mkr i det fjärde kvartalet 2023.

För mer information kontakta,
Johan Westring, Chef Ackvisition och Exploatering, 08-409 416 39, johan.westring@besqab.se
Christina Durling, Kommunikationschef, 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se