Logotype

Mål för en lönsam och hållbar tillväxt

För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning arbetar vi mot tydligt uppsatta mål. Från och med 2021 har Besqab nya finansiella och operativa mål som styr arbetet. Våra nya mål fokuserar på tillväxt och lönsamhet med en bibehållen stark finansiell ställning.

Finansiella mål

Soliditet >35%
Rörelsemarginal >10%
Avkastning på eget kapital >15%

Operativa mål

Vinstmarginal bostads­- och äganderätter >15%
Årligen produktionsstarta 1 000 bostäder
Underliggande driftnetto om 100 Mkr

Vinstmarginalen i projekt­ med bostads­- och äganderätter ska uppgå till minst 15 procent.

Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder (bostads­-/äganderätter, hyresrätter och vårdbostäder).

Besqab ska senast 2023 ha en fastighets­portfölj med ett underliggande årligt driftnetto om cirka 100 Mkr, vilket inkluderar befintlig förvaltnings­portfölj samt fastigheter under uppförande vid utgången av perioden.