Logotype

Projekt­utveckling Bostad

I Affärsområdet Projekt­utveckling Bostad utvecklar vi bostäder i upplåtelseformerna bostads­rätt eller äganderätt. Verksamheten bedrivs från ett tidigt skede med detaljplanläggning av råmark till produktion och överlämning av en nyckelfärdig bostad till slutkund. Vi rör oss främst i Stockholms län och i Uppsala.

När vi utvecklar bostäder gör vi det från ett tidigt skede där vi börjar med detaljplaneläggning av råmark. Därefter övergår vi till ett produktionsskede och till slut får vi överlämna nyckeln till en färdig bostad till dig som kund - vi kallar det för "lyckans dag". 

Under hela processen har vi ett tätt samarbete med kommuner, arkitekter och kunder för att skapa nya värden och vi har ett starkt engagemang på platsen vi bygger på. Besqab har egen personal för platsledning för att leda produktionen.

När vi utvecklar nya boendemiljöer är det viktigt för oss att bygga förutsättningar för en hållbar livsstil. De som bor i våra bostäder och andra som vistas i området ska uppleva en levande miljö med en känsla av trygghet. Därför bygger vi inte bara bostäder i våra hus utan vi planerar även för ytor och platser för social samvaro.

Det kan vara ett bibliotek (Esplanad i Norra Djurgårdsstaden), ett gemensamt gym (Tetris i Hägersten), en cykelverkstad (Vélo i Årstaberg) eller ett co-working-utrymme (Årsta Ljuva). Det kan också vara en inspirerande lekplats för barnen eller en bänk på en fin plats som inbjuder till vila eller samvaro.