Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Acer väljer Besqabs fastighet Linaberg i Mariehäll

Det var år 2000 som Besqab köpte fastigheten Linaberg i Mariehäll. Fastigheten innehöll då den gamla industribyggnaden på 7300 kvm, en parkeringsyta som var tänkt att omvandla till bostäder samt ytterligare en byggnad som nu är såld. Det krävdes relativt stora ingrepp med såväl sprängning som rivning för att skapa en ny entré och tillfartsväg till kontorsbyggnaden. Nya entresolbjälklag har byggts för att tillföra kontorsyta så att fastigheten idag omfattar 7500 kvm trots rivning. 

En nära dialog med stadsmuseet har varit nödvändig för att kunna återskapa ursprungsdetaljer på fastigheten. Det har t ex varit färgsättning och material som t ex fönster. Invändigt har lokalytorna i stort sett ”blåsts ut” för att tillsammans med hyresgästerna designa unika och häftiga kontorslokaler där t ex gamla traverser, tegelväggar bevarats. Just nu pågår projekteringen av Acers lokal. 

”Det är verkligen roligt att Acer väljer att flytta till oss. Nu är tre fjärdedelar av fastigheten uthyrd.” säger Håkan Einerth, fastighets­chef på Besqab.

Frågor besvaras av Håkan Einerth, 08-630 16 13 eller 0708-45 81 42, hakan.einerth@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 
08-630 16 00, fax 08-630 16 90, www.besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 15 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.