Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bolagsstämma på Besqab Projekt och Fastigheter den 12 maj 2005

På bolagsstämman för Besqab Projekt och Fastigheter AB den 12 maj omvaldes styrelsen i sin helhet. Styrelseledamöter är: Isidor Andersson, (ordförande), Gunnar Lindberg (vice ordförande), Georg Danell, Håkan Einerth, Lise Langseth, Bert Lilja och Freddie Norvell.

VD Kjell Jansson nämnde i sitt anförande att verksamhetsåret 2004 varit framgångsrikt för Besqab-koncernen. Resultatutvecklingen är positiv och efterfrågan på bolagets produkter, huvudsakligen nyproducerade bostäder, fortsatt stark. Prognosen 2005 pekar mot en fortsatt resultatförbättring.


Ekonomiska nyckeltal:

Nettoomsättning (Mkr) 316,8 (245,2)
Resultat före skatt (Mkr) 14,7 ( 10,3)
Soliditet (%) 32,3 ( 30,7)
Res efter skatt/aktie (kr) 39 (28)
Eget kapital per aktie (kr) 350 (322)
Utdelning per aktie (kr) 13 (11)


Frågor besvaras av Isidor Andersson, styrelseordförande, 0708-75 45 06,isidor.andersson@besqab.se eller Kjell Jansson, VD, 0709-75 17 70, kjell.jansson@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90,www.besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 15 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.