Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nya lägenheter vid Vällingby centrum.

Brf Västerblick är resultatet av ett samarbete mellan bostads­byggarna Besqab Projekt och Fastigheter AB och Einar Mattsson Byggnads AB. Husen består av två huskroppar, en ljus och en mörk, som är sammanfogade med ett glasat trapphus. Ett arkitektoniskt grepp för skapa ljusa trivsamma trapphus, men också för att själva byggnaderna skall upplevas som smäckra och vackra. Balkongerna är sick-sack placerade, vilket både ger en spännande fasad och klarar specifika ljudkrav. Varje hus består av yteffektiva lägenheter från 1,5 – 4 RoK, 45-86 kvm.

Vällingby var den första s k ABC-staden i Sverige. För femtio år sedan lades grunden till en ny samhällsidé, där de för människan viktiga fundamenten Arbetet, Bostaden och Centrum skulle ligga nära varandra även i förorten. Idén var att dessa nya centrum skulle ligga nära, men samtidigt på betryggande avstånd från storstadens stress och trångboddhet. På sin tid blev Vällingby känt över hela världen. Nu omdanas Vällingby centrum och får dessutom nytillskott av bostäderna i Brf Västerblick.

Vill Ni veta mer kontakta Göran Axelsson, projektledare på Besqab tel 08-630 16 16 eller mobil 0733-90 96 40, goran.axelsson@besqab.se.

Besqab Projekt och Fastigheter och Einar Mattson Byggnads AB skapar bostäder tillsammans. Två bostads­företag med liknande grundvärderingar som samarbetar. Omsorg om människa och miljö samt att leverera beställd kvalitet är en självklarhet för de båda företagen. Läs mer på www.besqab.seoch www.einarmattsson.se