Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Shurgard och Besqab samarbetar igen – nytt lagerhotell i Nacka

Det är Besqabs sjätte uppdrag för Shurgard. Besqab ska som total projektledare ansvara för uppförandet av 5100 kvm lagerhotell enligt Shurgards specifika koncept. Det innebär samordning av leverantörer och entreprenörer med bl a leveranser av förrådsväggar från Belgien, yttertak från Tyskland, inpasseringssystem från USA samt en hel del material från Sverige. Men det innebär också ansvar för teknik och ekonomi gentemot beställaren.

Samarbetet startade 1998 i Täby med den första anläggningen i Stockholm. Besqab ägde marken och kom i kontakt med Shurgard. Fick därefter det första Construction Managementuppdraget. Totalt finns det 13 anläggningar i stockholmsområdet och planer på ytterligare expansion finns. 

Construction Management innebär att en beställares organisation förstärks med en samarbetspartner som tar ansvar för hela byggprocessen. All upphandling av entreprenader är konkurrensutsatt och sker successivt. Det ger lägre projektkostnader och innebär att produktionen kan påbörjas tidigare och projekttiden kortas.

”Det är glädjande att vi får förnyat förtroende att uppföra Shurgards anläggningar” säger Anders Sjöberg, chef för Construction Management på Besqab.

Frågor besvaras av Anders Sjöberg, 08-630 16 22 eller 0708-58 12 23, anders.sjoberg@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 
08-630 16 00, fax 08-630 16 90, www.besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 15 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2000 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.