Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab utsedd till vinnare i markanvisningstävlingen Strandängarna, Tyresö

I det vackra naturområdet Strandängarna vid Erstaviken i Tyresö Strand planerar Besqab för ca 250 bostäder med preliminär säljstart hösten 2008. De nya husens arkitektur präglas av en varierad skärgårdskaraktär som öppnar upp mot vattnet och ger härliga utblickar. Projektet omfattar en volym på ca en halv miljard kronor och kommer att byggas ut under flera år med start ca 2008.

Det var den 14 november som kommunstyrelsen i Tyresö beslutade att utse Besqab till vinnare i markanvisningstävlingen Strandängarna, Tyresö Strand i konkurrens med 17 andra förslag. För närvarande planeras det för fyra olika hustyper de s k Brygghusen byggda på stolpar i strandkanten, Trädgårdshusen placerade kring trivsamma gårdar, souterränghusen Utkiken nedanför höjden närmast Strandvägen samt Parkvillorna, mindre flerbostads­hus som gränsar till Strandparken. 

Utsikten och kontakten med vattnet samt vassbältet har varit ett genomgående tema för arkitekterna Södergruppen och landskapsarkitekterna WSP i gestaltningen av hela området. Den föreslagna bebyggelsen lyfter fram topografin med högre hus invid berget och låga, lätta hus vid vattnet. Brygghusen närmast vattnet är placerade lätt vinklade så att de möjliggör utblickar för bakomliggande hus. Viktigt har också varit att anpassa skalan till de omkringliggande husen. Den övergripande strukturen ger många möjligheter att röra sig genom området, vilket bidrar till att skapa tillgänglighet för kringboende. En öppenhet som förstärks genom den nya Strandparken med dess bad, båthamn och servering.

”Vi är oerhört stolta över att koras som vinnare i en markanvisningstävling med så tuff konkurrens. Jag tror att det är den fina anpassningen till naturen, placeringen av bebyggelsen samt att vi har ritat spännande, annorlunda hus med skärgårdskaraktär. säger Freddie Norvell, vVD på Besqab.”


Frågor betr projektet besvaras av Freddie Norvell, 08-630 16 24 eller 0708-75 45 11,freddie.norvell@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90, www.besqab.se


Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 18 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2600 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.

Ladda ner