Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Bokslutsinformation för Besqabkoncernen

Styrelsen och VD har vid sammanträde idag den 23 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2005.

Verksamheten har utvecklats mycket positivt. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 27,5 Mkr (f å 14,7 Mkr) vilket är Besqabs bästa resultat hittills. Ytterligare nyckeltal framgår av nedanstående sammanställning.

Nyckeltal koncernen

Nettoomsättning (Mkr): 281,1(2005) 316,8(2004) 245,2(2003) 222,9(2002) 220,6(2001)
Resultat efter 
finansiella poster (Mkr): 27,5(2005) 14,7(2004) 10,3(2003) 7,9(2002) 16,4(2001)
Räntabilitet genomsn 
eget kapital (%): 20,6(2005) 11,6(2004) 8,8(2003) 7,2(2002) 15,1(2001)
Soliditet (%): 34,4(2005) 31,3(2004) 27,2(2003) 26,1(2002) 26,8(2001)
Antal anställda i medeltal (st): 36(2005) 35(2004) 33(2003) 32(2002) 27(2001)
Resultat efter skatt/aktie (kr): 77(2005) 39(2004) 28(2003) 22(2002) 42(2001)
Utdelning per aktie (kr): 20*(2005) 13(2004) 11(2003) 11(2002) 11(2001)
Eget kapital per aktie (kr): 413(2005) 350(2004) 322(2003) 305(2002) 295(2001)

* föreslagen utdelning


Verksamheten fortsätter att utvecklas stabilt och resultatet för 2006 bedöms bli väl i nivå med 2005. Årsredovisning kommer att distribueras under v.17. Årsstämma kommer att avhållas torsdag den 11 maj.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller
Styrelsens ordförande Isidor Andersson 0708-75 45 06
Mer information om Besqab på www.besqab.se