Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nu startar Besqab och Svenska Bostäder produktionen av 115 nya lägenheter vid Liljeholmen

Besqab och Svenska Bostäder startar nu produktionen av 115 nya lägenheter vid Nybohovs-backen, Liljeholmen. Det är både bostads­rätter och hyresrätter i tre tiovånings hus. De flesta lägenheter kommer att få en fantastisk utsikt över Stockholms stad. Besqab har fått uppdraget att uppföra även Svenska Bostäders hus, vilket omfattar en byggvolym på ca 80 miljoner kronor. De tre nya husen ger en klart förändrad stadsbild - ett bidrag till den successiva upprustningen av Nybohovsområdet.

Efter många turer blir det nu tre tiovånings punkthus i sluttningen nedanför Nybohovsbacken, totalt 115 lägenheter såväl bostads­rätter som hyresrätter. Bergkrantz arkitektkontor har ritat tuffa mörkgrå fasader med en tydlig accent i det delvis röda entréplanet. Husets volym och höjd ansluter till befintlig bebyggelse. Den mörka färgen är vald för att ge en kontrast mot den bakomliggande bebyggelsen men också visa på en tydlighet och ambition i arkitekturen som såväl för framåt och som visar något nytt. Lägenhetsstorlekar från 2 RoK till 4 RoK, alla med delvis inglasade balkonger eller uteplatser. Bostads­rätterna i området var mycket populära och såldes slut direkt. Nästan tio år har gått sedan Besqab och Svenska Bostäder började rita och utforma projektet första gången. Därför känns det extra bra att byggnationen nu äntligen startar.


”Det är roligt att projektet tagits emot så väl av marknaden och att allt har sålts slut. Det är klart att den unika utsikten bidrar men vi märker en tydlig efterfrågan i området speciellt efter större lägenheter. Många människor vill bo kvar i området även när man har familj säger Jesper Åman, projektledare på Besqab.”


Frågor betr projektet besvaras av projektledare Jesper Åman, 08-630 16 16 eller 0733-90 96 40, jesper.åman@besqab.se. Besqab Projekt och Fastigheter AB, Box 1328, 183 13 TÄBY, 08-630 16 00, fax 08-630 16 90, www.besqab.se


Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 18 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2600 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.

Ladda ner