Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nu startar Besqab produktionen av 30 nya äldrebostäder vid Edsby slott

Besqab Projektutveckling AB har på uppdrag av fastighets­ägare Carl Curman, fått förtroende att genomföra byggnationen av 30 nya äldrebostäder för särskilt boende. Detta är en utökning av den redan befintliga verksamheten i Gästhemmet Edsby Slott.

Antalet äldre personer i Sverige ökar medan antalet arbetsföra personer minskar. Detta innebär att det kommer att bli en stor utmaning för det offentliga åtagandet att bibehålla dagens nivå på äldreomsorg. Genom att Besqab nu startar byggnationen av 30 nya äldrebostäder vid Edsby slott får 40-talisterna i området ökade chanser till trivsamt boende även på ålderns höst.

Utformningen av den nya byggnaden har utvecklats efter ingående diskussioner med Stadsbyggnadskontoret och tar hänsyn till slottet och dess närmiljö. All kringliggande markplanering kommer att anpassas för att smälta in i den befintliga miljön och gestaltningen av byggnaden tar även hänsyn till hur verksamheten skall kunna fungera på ett bra sätt samt hur man lämpligast tillvaratar den boendemiljö slottet ger. Utifrån detta bygger Besqab ett marknära äldreboende, i ett våningsplan, med närhet och god tillgänglighet till slottsmiljö och natur. 

Lägenheterna på ca 28 m2 är fördelade på två avdelningar för demensboende med vardera 9 platser samt två avdelningar för somatiskt sjuka, alternativt demenssjuka, med vardera 6 platser. De fyra avdelningarna binds samman av husets hjärta där gemensamma verksamhetsfunktioner och ytor för personalutrymmen finns.

Gästhemmet Edsby Slott drivs av Kajsa Hjelte-Terve och har idag möjlighet att erbjuda plats för 25 äldreboende. Det kompletterande antalet platser kommer att bli en del av den redan befintliga verksamheten och införlivas i den idag väl fungerande organisationen med samma personal och rutiner. 

”Det är oerhört inspirerande att få vara med att skapa äldrebostäder i en tid då efterfrågan och intresset för en mångfald av alternativa drifts- och ägandeformer välkomnas allt mer. Vi ser att vårt engagemang inom detta område kommer att öka och vi arbetar nu mer strategiskt för att skapa nya affärsmöjligheter, säger Tomas Andersson projektledare för vård- och omsorgsbostäder på Besqab”

Frågor beträffande projektet besvaras av projektledare Tomas Andersson på telefon: 08-630 16 38 eller 0708-49 19 97 alternativt via e-post: tomas.andersson@besqab.se.

Besqab Projekt och Fastigheter AB har varit verksamma på Stockholmsmarknaden i drygt 18 år. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2600 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.

Besqab Projekt och Fastigheter AB
Box 1328
183 13 TÄBY
Telefon: 08-630 16 00
Fax: 08-630 16 90
www.besqab.se

Ladda ner