Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Rekordresultat av Besqab

Styrelsen och VD har vid sammanträde den 29 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2006.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas mycket positivt. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 74,9 Mkr (f å 27,5 Mkr) vilket är Besqabs bästa resultat hittills. Ytterligare nyckeltal framgår av nedanstående sammanställning.

Nyckeltal koncernen 2006 (2005)
Nettoomsättning (Mkr): 460,6 (281,1)
Resultat efter finansiella poster (Mkr): 74,9 (27,5)
Räntabilitet genomsn eget kapital (%): 39,7 (20,6)
Soliditet (%): 34,1 (34,4)
Antal anställda i medeltal (st): 40 (36)
Resultat efter skatt/aktie (kr): 49,75 (19,25)
Utdelning per aktie (kr): 15* (5)
Eget kapital per aktie (kr): 148 (103)
* föreslagen utdelning


Uppgifter per aktie för året 2005 har justerats för det antal aktier som tillkommit 2006 genom aktiesplit 4:1.

Verksamheten fortsätter att utvecklas stabilt och resultatet för 2007 bedöms bli i nivå med 2006. Årsredovisning kommer att distribueras under v.18. Årsstämma kommer att avhållas tisdag den 15 maj 2007.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller
styrelsens ordförande Isidor Andersson 0708-75 45 06
Mer information om Besqab på www.besqab.se

Ladda ner