Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab färdigställer bostäder i Mariehäll med unika lösningar för trafikbuller

Nu färdigställer Besqab den fjärde och sista etappen i mariehälls nya bostads­område, Bällstabacken. Projektet omnämns ofta som det goda exemplet på hur bullerproblematiken kan lösas med genomtänkt och nyskapande arkitektur. 

De tre första etapperna, med totalt 153 lägenheter i 8 huskroppar, är placerade i en solfjädersform, vilket ger området en känsla av rymd. Alla lägenheter har stora, utstickande, glasade balkonger, vilka ger området såväl karaktär som arkitektonisk prägel och fyller samtidigt en bullerdämpande funktion.

Den sista etappen skiljer sig markant från tidigare då fastigheten är liten och ger andra förutsättningar, men även här har bullerproblematiken lösts med smart arkitektur. Arkitekt Per Johansson från Joliark har, i denna etapp, ritat två huskroppar med ett gemensamt trapphus. 

Hus ett innehåller 32 välplanerade lägenheter om 35 kvm i 1 rok. Planlösningen är öppen och lägenheterna har fönster mot två väderstreck, en tyst sida och en bullerutsatt. På den generösa loftgången har alla lägenheter en egen, tyst plats för utemöbler. 

Hus två är ett unikt åttavåningshus, då det endast är en lägenhet per våning. Lägenheterna om 4 rok på 94 kvm blir således härligt ljusa med fönster i alla fyra väderstreck. Alla lägenheter har en stor balkong placerad på den tysta sidan och tre av lägenheterna har även en extra balkong med utsikt mot Sundbyberg och Bällstaån.

Mariehäll är ett utvecklings­område inom Stockholm och inom den kommande 5-års perioden kommer närmare 2000 bostäder att byggas och även den yttre miljön kommer att fräschas upp. I dagsläget planeras också för tvärbanans vidaresträckning förbi Mariehäll.

Frågor beträffande projektet besvaras av affärschef Lars Johansson på telefon: 08-630 16 20 eller 0708-39 23 63 alternativt via e-post: lars.johansson@besqab.se.

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamma i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar ca 2600 bostäder och ca 75 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.

Ladda ner