Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab fortsätter sin positiva utveckling

Styrelsen och VD har vid sammanträde 1 april avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2007.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas mycket positivt. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 92,6 Mkr (f å 74,9 Mkr) vilket är Besqabs bästa resultat hittills. 

Verksamheten bedöms utvecklas stabilt och resultatet för 2008 förväntas bli fortsatt starkt, dock lägre än 2007. Årsredovisning kommer att distribueras under vecka 18. Årsstämma kommer att avhållas tisdagen den 13 maj 2008.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller
styrelsens ordförande Johan Nordström 08-463 37 62, 0709-40 70 82.

Ladda ner