Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Årsstämma Besqab Projekt och Fastigheter AB

Vid årsstämman för Besqab Projekt och Fastigheter AB den 18 maj 2010 omvaldes följande styrelseledamöter: Johan Nordström (ordförande), Georg Danell, Gunnar Lindberg, Håkan Einerth och Freddie Norvell. Till ny styrelseledamot valdes Svante Torell. 

Nyvalde Svante Torell har mångårig branscherfarenhet från ledande befattningar i bland annat JM och Vasakronan. 

Avgående styrelseledamoten Bert Lilja avtackades efter nio års framgångsrikt styrelsearbete.

VD Kjell Jansson nämnde i sitt anförande att verksamhetsåret 2009 har varit mycket framgångsrikt för Besqabkoncernen. Bolagets verksamheter fortsätter att utvecklas stabilt och resultatet för 2010 förväntas bli starkt, dock något lägre än 2009. Utdelningen fastställdes till 25 kr/aktie.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller
styrelsens ordförande Johan Nordström 08-463 37 62, 0709-40 70 82. 

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamt i Stockholms och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.