Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab firar lönsamt jubileumsår med framåtblickande idéskrift

Det har varit ett framgångsrikt och mycket lönsamt jubileumsår för Besqab Projekt och Fastigheter AB som 2009 firade 20 år. Efter flera lyckade säljstarter och slutsålda projekt tar företaget under 2010 språnget mot de nästkommande 20 åren med en framåtblickande idéskrift. Istället för att se tillbaka på de 20 år som gått gör skriften ett försök att se utvecklingen inom bostads­byggandet fram till 2030 genom intervjuer med 20 kunniga personer inom specifika områden. 

Under 2009 firade Besqab 20 år som bostads­byggare och efter finanskraschen hösten 2008 var det många som trodde att 2009 skulle bli ett turbulent år. Året visade sig dock bli ett år av framgång för Besqab. Stark försäljning, med projekt som sålde slut både i Stockholms innerstad, Skarpnäck, Bromma, Gubbängen och Uppsala tillsammans med flera lyckade säljstarter i Sundbyberg, Vallentuna och Bromma, gjorde 2009 till ett mycket lönsamt år med ökad vinst.

– Jag är mycket stolt över det fina resultat som vi presterade 2009. I en svår marknadssituation har vi expanderat vår verksamhet, anställt fler medarbetare och dessutom förbättrat lönsamheten. Det visar att vår strategi med långsiktighet kombinerat med hög kvalité och stort engagemang i hela organisationen, är rätt väg att gå, säger Kjell Jansson, VD på Besqab.

I dagsläget finns endast ett fåtal lägenheter kvar att sälja trots flera nya säljstarter under 2009. Det nya året rivstartar därför med en säljstart i Sundbyberg i februari och flera säljstarter planeras under året, bland annat i Täby, Rydbo, Bromma, Sköndal, Vallentuna och Tyresö.

– Mycket talar i dagsläget för att valåret 2010, med fortsatt lågt ränteläge, kommer att präglas av en god efterfrågan på bostäder. Vad som sker därefter är svårt att sia om men vår starka finansiella ställning, en fin projektportfölj och fortsatt fokus på långsiktig stabil organisk tillväxt ger oss goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Med inspiration från vår jubileumsskrift, som vi har för avsikt att implementera i vårt dagliga arbete, och fokus på kvalité och lönsamhet, ser jag med stor tillförsikt fram mot de kommande åren, säger Kjell Jansson.

För att hänga med i utvecklingen, följa trender och bygga rätt bostäder i rätt områden är det lika viktigt att blicka framåt som att ta lärdom av det som varit. I Besqabs idéskrift är förhoppningen att plantera idéer för framtiden, både hos företaget självt men även hos samarbetspartners, leverantörer, kommuner och till och med konkurrenter. 

Är du intresserad av att få en bok skickad till dig, sänd ett mail till: monica.pehrsson@besqab.se

Frågor besvaras av Kjell Jansson, 08-630 16 00 alternativt kjell.jansson@besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamma i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar närmare 3 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.