Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Ny huvudägare i Besqab Projekt och Fastigheter AB

Ny huvudägare i Besqab Projekt och Fastigheter AB
Fokus på bostads­utveckling samt vård- och omsorgsfastigheter

Skirner AB erbjuder sig att tillsammans med en grupp välrenommerade och långsiktiga ägare förvärva samtliga aktier i Besqab. Skirner är sedan tidigare näst största ägare i Besqab. Budgivarens intention är att stärka Besqabs marknadsposition inom bostads­utveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsfastigheter. Besqab har en stark finansiell ställning och har under lång tid visat en god och stabil lönsamhet. På sikt är ambitionen att söka en marknadsnotering av bolaget. Aktieägare som innehar 85 procent av aktierna i Besqab har förbundit sig acceptera erbjudandet eller uttalat att de ser positivt på erbjudandet och avser acceptera detta.

Besqab grundades av Isidor Andersson för drygt 20 år sedan och har under Isidors ledning vuxit till en betydande projektutvecklare av bostäder på Stockholms- och Uppsalamarknaden. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till projektutveckling av bostäder i egen regi, där Besqab har förmågan och erfarenheten av att arbeta i samtliga skeden från förvärv av råmark till färdigställande. Besqab konkurrerar idag med de rikstäckande aktörerna inom bostads­utveckling. 

Skirner AB är ett av familjen Nordström helägt bolag med inriktning att äga, leda och utveckla företag främst inom kunskaps- och fastighets­sektorn. Familjen är bl.a. grundare och huvudägare i det på NASDAQ OMX noterade teknikkonsultföretaget SWECO. Ägandet i Besqab sträcker sig tillbaka till starten och Johan Nordström är sedan 2007 styrelseordförande i bolaget. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Nordström, Ordförande i Skirner AB, 0709-40 70 83
olle.nordstrom@skirner.se

Kjell Jansson, VD Besqab Projekt och Fastigheter AB, 08-630 16 36
kjell.jansson@besqab.se

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamma i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktiga i projekt som omfattar över 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.