Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Resultatprognos 2010

Styrelsen i Besqab fastställde vid sitt sammanträde 2010-12-02 en uppdaterad helårsprognos för 2010.