Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab redovisar sitt bästa resultat någonsin

Styrelsen och VD har vid sammanträde den 29 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 104,0 Mkr (f å 85,6 Mkr). Ytterligare nyckeltal framgår av bifogad pdf.

Bostads­marknaden har varit stark och bolagets försäljning god under första kvartalet 2011. Bolagets verksamheter fortsätter att utvecklas stabilt. Resultatet för 2011 förväntas bli starkt, dock lägre än 2010. Årsredovisning kommer att distribueras under vecka 17. Årsstämma kommer att avhållas torsdagen den 12 maj 2011.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller
styrelsens ordförande Johan Nordström 08-463 37 62, 0709-40 70 82.


Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktig i projekt som omfattar över 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.