Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab säljer vårdfastigheter i Täby

Besqab säljer tre fastigheter i Täby till ett underliggande fastighets­värde om 52 miljoner kronor. Fastigheterna rymmer äldreboende, vårdverksamhet och kontor.

Hyresgäst i samtliga fastigheter är Täby kommun och den genomsnittliga resterande hyrestiden i portföljen är cirka fem år. Totalarea på de tre fastigheterna är cirka 3 500 kvadratmeter.

- Den här affären ligger i linje mot vår strategi att renodla vår verksamhet med fokus på projektutveckling av bostäder, säger Besqabs VD Kjell Jansson.

För vidare information vänligen kontakta:
Kjell Jansson, VD, Besqab
08-630 16 36
kjell.jansson@besqab.se

Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar över 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.