Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

FastPartner och Besqab samarbetar i nytt bostads­projekt

FastPartner och Besqab har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra ett bostads­projekt om 150 lägenheter vid Centralparken i Näsby Park, Täby.

Vid Centralparken i Näsby Park, Täby, ligger Nytorpsområdet med företrädelsevis bebyggelse för företag, skolor och lättare industri. Det centrala läget med närheten till friluftsområdet i Centralparken, Norskogsbadet samt skolor och bra kommunikationer gör också området mycket lämpat för bostads­bebyggelse. 

FastPartner är en av de större fastighetsägarna i Täby, med fastigheter ibland annat Nytorp och har tillsammans med andra fastighetsägare i området samt Täby kommun utrett möjligheterna att komplettera området med nya bostäder. 

Besqab AB och FastPartner AB har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt driva fram och genomföra de delar av det nya bostads­området som ligger på FastPartners fastighet, vilket innebär drygt 150 lägenheter av de totalt ca 300 planerade för området.

– Som en av de större lokala aktörerna tycker vi det är roligt att kunna bidra till utvecklingen i en attraktiv del av Täby, säger Sven-Olof Johansson VD på FastPartner AB.

Arbetet med att förändra detaljplanen för att möjliggöra bostads­bebyggelse har startat i samarbete med Täby kommun. Planerad byggstart är 2013 med en möjlig första inflyttning 2014.

– Nytorp är ett spännande område som knyter ihop Näsby Park och Täby Centrum. Detta är en viktig pusselbit för att få ihop de centrala delarna av Täby, säger Freddie Norvell vVD på Besqab.

Frågor beträffande projektet besvaras av:

Besqab AB
vVD Freddie Norvell på telefon: 08-630 16 00 
Affärschef Projektutveckling Bostad Lotta Niland på telefon: 08-630 16 00

FastPartner AB
VD Sven-Olof Johansson på telefon: 08-402 34 65
Fastighets­chef Svante Hedström på telefon: 08-402 34 88