Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nu startar Besqab försäljningen av lägenheter i Täby C

Täby Centrum är under förvandling. Här växer nya bostads­områden fram och flera byggföretag omvandlar området till moderna kvarter med innerstadskänsla. Nu är det dags för Besqab att starta försäljningen av sina bostäder. Precis intill det nya torget som binder samman shopping och bostäder, bygger Besqab Brf Marknadstorget, lägenheter om 1,5-5 rok, ca 47-146 kvm. I första läget släpps 36 lägenheter till försäljning.

Runt Täby Centrum byggs ett helt nytt bostads­kvarter med drygt 500 bostäder. Restauranger, butiker och caféer i bottenplanet på bostads­husen skapar tillsammans med parker och torg en levande innerstadskänsla som knyts ihop med ett gemensamt nytt torg. Brf Marknadstorgets 41 lägenheter om 1,5-5 rok motsvarar en byggvolym på ca 150 miljoner kronor och byggs intill det nya torget med gångavstånd till både köpcentrumet och till kommunikationer. Huset har fem våningar med balkonger både mot det myllrande folklivet på torget och den lugna innergården. I markplan finns butiksytor och under huset finns garage som nås av hiss från varje våningsplan. 

Nya Täby Centrum beräknas stå klart 2015 och antalet butiker kommer att öka från ca 160 till runt 240 st. Serviceutbudet kommer att vara enormt och omfatta en area om totalt 78 000 kvm. Det byggs ett helt nytt parkeringshus och även en ny bussterminal i anslutning till centrumet. 

Intresset för projektet Brf Marknadstorget är mycket stort och säljstarten äger rum söndag 13/11. Byggstarten är beräknad till våren 2012. 

- Det är spännande att få vara del av ett så stort utvecklings­projekt, särskilt i Täby som är vår egen hemkommun. Det stora intresset för våra lägenheter är oerhört inspirerande och vi ser med stor tillförsikt fram emot säljstarten på söndag, säger Patrik Ström, projektledare på Besqab.

Frågor beträffande projektet besvaras av: 
Patrik Ström, projektledare Besqab, 08-630 16 00, patrik.strom@besqab.se 
Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar över 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.