Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Nu startar försäljningen av bostäder i Strandängarna

Besqab vann 2006 en markanvisningstävling som utlystes av Tyresö kommun gällande ca 220 nya bostäder i Tyresö Strand. Det nya området Strandängarna kommer att säljas etappvis och varje etapp får sin unika karaktär. Nu startar försäljningen av första etappen, Brf Övre Utkiken, 12 lägenheter om 3-4 rok fördelade på två hus. Stor hänsyn har tagits till den omkringliggande naturen och husen kommer att smälta in fint i den befintliga terrängen.

 Brf Övre Utkiken byggs utmed Strandvägen, i högsta läget i Strandängarna, och får med sitt höga läge fina utblickar över Erstaviken. Själva husen kommer att ha två våningar samt en suterrängvåning och får vinkelbalkonger och uteplatser mot vattnet. Fasaden är putsad i en jordnära grön kulör som är anpassad till den omkringliggande naturen. Det höga läget speglar sig också i utformningen av bostäderna som är genomgående med fönster i tre väderstreck. 

Tanken med Strandängarna är att forma ett område med omsorg om naturen och variation i utformningen av bostäderna. Ledorden i Övre Utkiken har varit öppenhet, genomsiktlighet, utblick och god kontakt med omkringliggande natur.

Säljstarten äger rum söndag 22/5 och byggstarten är beräknad till hösten 2011. 

– Läget för Strandängarna är helt fantastiskt med närheten till havet och naturen. Det är också ett spännande projekt med flera utmaningar i de olika etapperna, säger Anna Melinder, projektledare på Besqab. 

Frågor beträffande projektet besvaras av: 
Anna Melinder, projektledare Besqab, 08-630 16 00, anna.melinder@besqab.se
Jens Rooth, projektchef Besqab, 08-630 16 00, jens.rooth@besqab.se   Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar över 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.