Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab säljer hyresfastighet i Uppsala till Diligentia

Besqab säljer fastigheten Fålhagen 68:2 i Uppsala till fastighets­bolaget Diligentia (http://www.diligentia.se/). Fastigheten ligger i Fålhagen, med närhet till de centrala delarna av Uppsala och resecenter.

Byggnaden är uppförd 2010 med en yta på ca 1 200 kvm och innehåller 18 hyres-lägenheter varav sju hyrs av Uppsala kommun för LSS-boende. Försäljningen passar väl in i Besqabs strategi att satsa på projektutveckling av nyproducerade bostäder samt uppförande av nya äldreboenden.

– Vi säljer fastigheten för att investera och fortsätta växa i utveckling av bostäder och äldreboenden. Det känns bra att sälja fastigheten till Diligentia som vi ser som en långsiktig och seriös ägare som redan finns på orten med förvaltande organisation, säger Bo Björfors, Affärschef Fastighets­utveckling på Besqab.

För mer information kontakta:
Bo Björfors, Affärschef Fastighets­utveckling, Besqab
08-630 16 00, bo.bjorfors@besqab.se

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Ladda ner