Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab säljer Linaberg till Atlasmuren

Affären sker som ett fastighets­förvärv och köpeskillingen uppgår till 110 Mkr. Fastigheten Linaberg som ligger i Mariehäll i Bromma, omfattar cirka 7 500 kvadratmeter. Bland de större hyresgästerna är NCAB Group, Acer Sweden, Silva, Premium Coffee/Nespress­o samt TBL Agentur med varumärket Timberland.

- Förvärvet stämmer väl in på vår nya investeringsstrategi, säger Björn Andersson, VD för Atlasmuren. Närheten till centrala delar av Sundbyberg med god tillgång till kollektivtrafik och Bromma flygplats är viktiga faktorer för oss när vi beslutat om detta förvärv. Området i sin helhet har mycket god tillväxt och därmed bra utvecklings­möjligheter.

- Vi har en förvärvskapacitet på 1 miljard och är beredda att både köpa, utveckla och bygga kontors-, lager- och industrifastigheter. Fokus ligger på objekt i norra och västra Stockholm. Atlasmuren äger sedan tidigare fastigheter i närheten av Mörby Centrum och i Sollentuna, avslutar Björn Andersson.

- I och med denna affär har vi nu avyttrat samtliga kontorsfastigheter och fokuserar enligt vår långsiktiga strategi, fullt ut på bostäder och på äldreboenden, säger Bo Björfors affärschef för fastighets­utveckling på Besqab. Att dessutom få lämna över Linaberg till en så långsiktig och stabil ägare som Atlasmuren känns både roligt och tryggt.

För mer information kontakta:

Bo Björfors, Affärschef för fastighets­utveckling Besqab bo.bjorfors@besqab.se 0768 88 20 00

Björn Andersson, VD Atlasmuren  bjorn.andersson@atlasmuren.se  070 384 40 04

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Ladda ner