Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Freddie Norvell lämnar tjänsten som vice VD

Efter snart 25 år lämnar Freddie Norvell tjänsten som vice VD på Besqab.

Som anställningsnummer 1 har Freddie en mycket stor del i Besqabs historia och likväl framgång.

- När Freddie nu väljer att lämna sin tjänst som vice VD vill vi rikta ett stort tack för det fantastiska jobb och engagemang han har lagt in i Besqab de här åren. Det är en bidragande orsak till att Besqab idag står väl rustat framåt, säger Anette Frumerie, VD på Besqab

Freddie Norvell innehar tjänsten t o m 1 september 2013. Besqab kommer inte att utse ny vice VD.

För ytterligare information kontakta:

Anette Frumerie, 08 630 16 20  anette.frumerie@besqab.se

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.