Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab tecknar avtal om förvärv av byggrätter i Liljeholmen

Regulatorisk information
Besqab har tecknat avtal om förvärv av cirka 350 byggrätter i stadsutvecklings­projektet Lövholmen i nordvästra Liljeholmen. Säljare är Cementa AB, som idag bedriver verksamhet på området.

14:20 CET | 22 december 2014

Besqab har tillsammans med Järntorget tecknat avtal om förvärv av byggrätter i Lövholmen vid Liljeholmsviken. Säljare är Cementa AB, del av den tyska koncernen HeidelbergCement, som har bedrivit verksamhet på området sedan 1940-talet.

Det aktuella området ligger vid vattnet i nordvästra Liljeholmen med utsikt över Liljeholmsviken mot Hornstull och Reimersholme. Närliggande kommunikationer med tunnelbana, tvärbana och bussar finns inom endast några minuters gångavstånd. Lika nära ligger köpcentrumet Liljeholmstorget med butiker, restauranger och gym.

Vi är glada över möjligheten till ytterligare ett projekt i mycket attraktivt område. Vi ser fram emot att utveckla Lövholmen till en attraktiv stadsmiljö vid vattnet. Projektet passar väl in i vår strategi för tillväxt, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Besqabs del av affären omfattar 300–400 byggrätter till en köpeskilling om cirka 500 Mkr. Tillträde och betalningar är uppdelat i etapper, varav det första tillträdet sker vid laga kraftvunnen detaljplan.

Förvärvsavtalet villkoras bland annat av laga kraftvunna detaljplaner för berörda områden samt av att Cementa förvärvar erforderlig mark och erhåller erforderliga tillstånd för att kunna uppföra och driva ny anläggning för Cementas verksamhet.

För mer information kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se,
Tel: 08-630 16 20

Johan Westring, Chef affärsutveckling och exploatering
E-post: johan.westring@besqab.se,
Tel: 08-630 16 39

Besqab AB (publ) Org.nr 556693-8881
Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se
Hemsida:
www.besqab.se

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2014, kl.14.20.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Bilder

  • Lovholmen.jpg