Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab tecknar tre nya CM-uppdrag

Besqab har tecknat tre nya avtal inom CM (Construction Management). Avtalen är med Svenska Bostäder, Riksbyggen och Familjebostäder. Uppdragen innefattar att projektera och uppföra bostäder i Liljeholmen, Täby och Högdalen.

På Nybohovsbacken i Liljeholmen har Besqab tecknat avtal med Svenska Bostäder om att bygga ca 100 lägenheter fördelade på sju hus. Besqabs uppdrag innefattar arbete med projektering, projektledning, upphandling och produktion. Arbetet har påbörjats.

I Täby Centrum har Besqab avtalat med Riksbyggen om att ansvara för projekteringen av 43 lägenheter i Brf Flanören. Arbetet är påbörjat.

Besqab har tecknat avtal med Familjebostäder gällande Reflexen i Högdalen. 36 hyreslägenheter ska byggas och Besqabs uppdrag innefattar i första skedet planarbete och projektering. Arbetet med detaljplanen har påbörjats.

- Vi har genom åren tecknat ett antal CM-avtal med Besqab i flera bostads­projekt. Vi är mycket nöjda med samarbetet och har stort förtroende för företaget, säger Anja Norman, Enhetschef Projektenheten på Familjebostäder.

- Vi är glada över att ha fått uppdrag från tre välrenommerade aktörer. Det bekräftar ett starkt förtroende för Besqab grundat på hög kompetens, säger Staffan Grundmark, Regionchef Stockholms stad, på Besqab.

För mer information kontakta:

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Staffan Grundmark, Regionchef Stockholms stad, E-post: staffan.grundmark@besqab.se, Tel: 08-630 16 30 alt 070-862 88 03

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20