Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)

Regulatorisk information
I juni 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) (”Besqab” eller ”Bolaget”) ökat med 4 255 319 aktier, motsvarande 4 255 319 röster.

Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av den nyemission, i anslutning till Besqabs börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm, som styrelsen beslutade om den 11 juni 2014 efter bemyndigande av årsstämman den 7 maj 2014. Till följd av nyemissionen ökade Bolagets aktiekapital med 42 553 190 kronor.

Aktiekapitalet i Besqab uppgår per den 30 juni 2014 till 154 742 690 kronor fördelat på 15 474 269 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen besök www.besqab.se eller kontakta: Anette Frumerie, VD, E-post: anette.frumerie@besqab.se, Tel: 08-630 16 20

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl. 08:30.

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Ladda ner