Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Inbjudan till presentation av Besqabs delårsrapport för perioden januari-juni 2014

Regulatorisk information
Torsdagen den 28 augusti klockan 08:00 bjuder Besqab AB (publ) investerare, analytiker och media till presentation av Besqabs delårsrapport för perioden januari–juni 2014.

Besqab AB (publ) offentliggör delårsrapporten för januari-juni 2014 den 28 augusti klockan 07:30. Med anledning av detta håller företaget en presentation för investerare, analytiker och media den 28 augusti klockan 08:00. VD Anette Frumerie och ekonomichef Björn Somnäs presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Intressenter kan även delta via telefon.

Presentationen sker på svenska och presentationsunderlaget finns tillgängligt för nedladdning på www.besqab.se från klockan 07:45 samma dag.

Presentation
För att delta vid presentationen, vänligen anmäl dig genom att kontakta oss på ir@besqab.se senast den 26 augusti.

Presentationen hålls i lokaler i centrala Stockholm, på Regeringsgatan 30-32, Hiss A, plan 4. Deltagare bör vara på plats senast kl. 07:45. Frukost serveras från klockan 07:30.

Deltagande via telefon
För att ta del av presentationen via telefon, ring +46 (0)8 535 211 70. Anslutning via telefon sker från och med klockan 07:50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD
Tel: 08-630 16 20
E-post: anette.frumerie@besqab.se

För frågor kring deltagande på presentationen, vänligen kontakta:

Rebecca Prytz, Kommunikationschef
Tel: 08-630 16 14
E-post: rebecca.prytz@besqab.se

Besqab AB (publ) Org. nr 556498-4825
Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se

www.besqab.se

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till nyproduktion av bostads­rätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder, huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom affärsområdet Fastighets­utveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.