Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab förvärvar ca 220 byggrätter i Nacka strand

Besqab förvärvar ca 220 byggrätter med fördelaktigt läge i Nacka strand. Köpeskillingen uppgår till ca 230 Mkr vilken erlägges i samband med tillträde som beräknas ske i slutet
av 2016. Säljare är The Carlyle Group.

Nacka strand är centralt beläget i Nacka med närhet till både Stockholm City och Saltsjön. Området erbjuder bra kommunikationer till city via buss eller med pendelbåt. Under 2025 beräknas den nya tunnelbanan vara klar med en uppgång i närområdet. Nacka strand är under omvandling till en levande stadsdel med både bostäder, kontor, restauranger, skolor och butiker.

Besqabs förvärv innefattar två projekt om 40 respektive 180 lägenheter. En stor andel av bostäderna i båda projekten får ett högt läge, flera med sjöutsikt. Detaljplanearbete pågår och försäljningsstart planeras till slutet av 2016.

- Det är glädjande att vi fortsätter utöka vår byggrättsportfölj med så attraktiva byggrätter som läget i Nacka strand erbjuder. Området är under omvandling till en varierad stadsdel med höga boendekvaliteter, vilket vi är glada att vara en del av, säger Johan Westring, chef för Affärsutveckling och exploatering på Besqab.

Köpeskilling om ca 230 Mkr erlägges i samband med tillträde av fastigheten vilket beräknas till slutet av 2016. Tillträde villkoras av lagakraftvunnen detaljplan och genomförd fastighets­bildning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Westring, Chef Affärsutveckling och exploatering
johan.westring@besqab.se
08-630 16 39

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.