Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab och Ersta diakoni uppför vårdboende i Nacka

Ett vårdboende för äldre med hemkänsla och där de boende kan känna trygghet och trivsel. Det är ledorden för det nya äldreboendet i Nacka som Besqab föreslås uppföra och när det står klart, drivas av Ersta diakoni. Äldreboendet kommer också att fungera som ett integrations-
projekt i och med att ungdomar från Ersta Lukasgården, erbjuds praktikplats på boendet.

De båda aktörerna har tillsammans vunnit en markanvisningstävling om ett nytt äldreboende i Nacka i bostads­området Ältadalen i hörnet av Lovisedalsvägen och Storkällans väg. Boendet erbjuder 54 lägenheter för äldre med vårdbehov. Till boendet knyts en trädgård med flera syften, en mer privat trädgård men också en mer publik där invånarna i Nacka inbjuds att skapa en inkluderande miljö och möten över generationsgränserna. Beräknad inflyttning första kvartalet 2018. Arkitekt har varit A-sidan Arkitekter.

- Vi är stolta att kunna möta Nackas ökade behov av boende för äldre. Äldreboendet i Ältadalen har planerats i nära dialog med Ersta diakoni, där våra respektive erfarenheter och kunskaper tagits tillvara, säger Bo Björfors, Chef Fastighets­utveckling på Besqab.

- Ersta diakoni har mer än 140 års erfarenhet av äldrevård. I Nacka vill vi med vår kunskap och beprövade erfarenheter skapa möjligheter för äldre människor till en positiv förändring och ett bättre liv, säger Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef på Ersta diakoni.

Förslaget beslutades av kommunstyrelsens stadsutvecklings­utskott den 8 december. Slutgiltigt beslut kan fattas av Nacka kommunfullmäktige den 1 februari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Björfors, chef fastighets­utveckling Besqab
bo.bjorfors@besqab.se, 08-630 16 56

Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef Ersta diakoni
ann-sofi.wetterstrand@erstadiakoni.se, 08-714 64 20

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Ersta diakoni är Sveriges största ideella vård- och omsorgsgivare på non-profitbasis. Ersta diakoni bedriver
sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom. Med varje enskild persons integritet och välbefinnande i centrum hjälper vi människor i utsatta livssituationer.