Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab och Täby kommun tog första spadtaget i Näsbypark

Måndag den 24/8, tog Besqab, tillsammans med FastPartner och Borätt, ett första spadtag för byggandet av drygt 300 nya lägenheter i Näsbypark. Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam och bland andra Besqabs VD Anette Frumerie, invigde området.

Täby kommun har under de senaste åren tillsammans med Besqab, fastighetsägaren FastPartner och Borätt utvecklat området vid Centralparken i Näsbypark. Området kommer att gå från att ha varit ett industriområde till att bli ett attraktivt bostads­område med närhet till den nyrestaurerade Centralparken.

Tanken är att området ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator med förtätad bebyggelse och varierat innehåll samt att det utvecklas till en hållbar stadsdel. Trivsamma bostads­kvarter med fin arkitektur, sunda materialval, lugna innergårdar och närhet till grönområden.

- Vi är glada att kunna uppföra nya bostäder här i Näsbypark. Läget är mycket attraktivt tack vare närheten till kommunikationer och skolor, och även till grönområden och bad, säger Lotta Niland, regionchef på Besqab. Hållbarhet har genomsyrat arbetet där vi bland annat har planerat in en bilpool i området.

Fakta:
Besqabs och FastPartners del av kvarteret är 168 bostäder om 1-5 rok fördelade på Brf Centralparken (ca 75 lägenheter) och Brf Parkstråket (ca 93 lägenheter). Projektets två första etapper är säljstartade. Den tredje etappen beräknas säljstarta under hösten. Första inflyttning är planerad till årsskiftet 2016/2017.

För mer information kontakta:
Lotta Niland, regionchef Stockholms Län, 08-630 16 46, lotta.niland@besqab.se
Anette Frumerie, VD 08-630 16 20, anette.frumerie@besqab.se

Medverkande i spadtaget:
Birgitta Seeman, VD Borätt
Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande Täby kommun
Svante Hedström, Fastighets­chef FastPartner
Anette Frumerie, VD Besqab

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Bilder

  • Centralparken_spadtag_150824.jpg
  • Centralparken_Aerial_.jpg