Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab tecknar avtal med Akademiska Hus om förvärv av bostads­byggrätter i Uppsala

Besqab har tecknat avtal med Akademiska Hus om förvärv av bostads­byggrätter i Uppsala. Det aktuella området utgör en första etapp i Södra staden som kommer att bilda en ny stadsdel i södra Uppsala. Detaljplanen för Besqabs område medger totalt cirka 500 bostäder och är ett led i den fortsatta utbyggnaden av Ultuna.

Förvärvsområdet är attraktivt beläget mellan Uppsala centrum, villaområdet Sunnersta och SLU:s
universitetsområde. Den planerade bebyggelsen med både småhus och flerbostads­hus är väl anpassad till flera olika målgrupper, såväl yngre som äldre. Området ingår i Södra staden som utgör ett väsentligt utvecklings­område för Uppsala stad.

– Vi är mycket glada över att delta i utvecklingen av en ny stadsdel i Uppsala. Affären ligger i linje med Besqabs strategi att utöka byggrättsportföljen med projekt i eftertraktade lägen som har stor utvecklings­potential, säger Albert Koistinen, regionchef på Besqab.

Sedan hösten 2010 har markägaren Akademiska Hus tillsammans med Besqab drivit en detaljplan för bostäder i den södra delen av Södra staden. Parterna har sedan tidigare träffat ett samarbetsavtal rörande delar av det aktuella området. För Akademiska Hus är markförsäljningen ett led i satsningen på en fortsatt utbyggnad av Ultuna och att öppna upp området för innovation och företagande. Bostäder utgör en viktig del i att skapa ett levande och dynamiskt område som stimulerar till möten och samverkan.

− Den del av Bäcklösa som vi nu säljer till Besqab är mark som SLU har lämnat för att koncentrera sin verksamhet på Campus Ultuna. Genom detaljplanearbetet säkrar vi att en hållbar och grön bostads­miljö skapas
där människor vill leva och arbeta, och att utvecklingen sker i samklang med det nya starka kunskapsstråk som växer fram på Ultuna, säger Peter Bohman, regiondirektör för Akademiska Hus region Uppsala.

Besqabs förvärv omfattar omkring 500 byggrätter till en köpeskilling om cirka 140 Mkr. Tillträde och betalningar sker stegvis. Preliminär säljstart av den första etappen planeras till våren 2016 med produktionsstart senare under året.

− Besqabs exploatering av området kommer att fortlöpa över flera år och produktionsstarterna planeras successivt. Dessutom kommer Uppsalahem AB att parallellt bygga hyresrätter på grannfastigheten vilket bidrar till en snabbare utbyggnad av området, säger Besqabs Albert Koistinen.

För mer information kontakta:

Albert Koistinen, Besqab, Regionchef Uppsala, Tel: 018-470 58 01, E-post: albert.koistinen@besqab.se

Peter Bohman, Akademiska Hus, Regiondirektör region Uppsala, Tel: 070-634 31 09 E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

Akademiska Hus är ett av landets största fastighets­bolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighets­värde på 62,5 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,6 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se